15 maja 2020

Komunikat w sprawie odwołania I Wojewódzkiego Konkursu „SZKOŁA ŚWIECĄCA PRZYKŁADEM”

W związku z koniecznością zachowania ostrożności wynikającej z zagrożenia rozprzestrzenienia się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, uczniów oraz ich opiekunów przypominam, że planowany I Wojewódzki Konkurs „SZKOŁA ŚWIECĄCA PRZYKŁADEM”, którego celem jest m.in. zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do noszenia elementów odblaskowych, zostaje tymczasowo odwołany.

Stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, a także w związku z okresową zmianą funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty, nie jest możliwe wykonanie zadań  w terminie wskazanym w harmonogramie konkursu.

Informacja na temat wznowienia ww. przedsięwzięcia zostanie opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w oddzielnym komunikacie.

 

                                                                                          Świętokrzyski Kurator Oświaty

                                                                                                  Kazimierz Mądzik