15 maja 2020

KMP w Kielcach – zdalne zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

Komenda Miejska Policji w Kielcach mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego organizuje w dniach 20-25 maja br. zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów na platformie e-learningowej Google Meet.

Tematyka spotkań będzie dotyczyć następujących obszarów:
– 20 maja – odpowiedzialność prawna osób nieletnich (dla uczniów w wieku 13-17 lat);
– 21 maja – negatywne skutki zażywania środków psychoaktywnych (dla uczniów 16-18 lat);
– 22 maja – bezpieczeństwo w ruchu drogowym (dla uczniów 7-12 lat);
– 25 maja – znam swoje prawa – Konwencja o prawach dziecka (dla uczniów 10-15 lat).

Wszystkie zajęcia odbywać się będą o godzinie 10.00 i 11.00.

Wychowawcy klas proszeni są o przesłanie listy uczniów (z adresami e-mail) zainteresowanych udziałem w przedmiotowych zajęciach, z wybranym terminem i godziną zajęć do Wydziału Prewencji KMP w Kielcach na adres: malgorzata.perkowska-kiepas@ki.policja.gov.pl

Zgłoszenia można przesyłać do 19 maja. Ilość miejsc ograniczona.

Informacji o zajęciach udziela st. sierż. Małgorzata Perkowska-Kiepas, tel. 534 119 486.