14 maja 2020

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – rekrutacja do II edycji projektu

Politechnika Łódzka wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo-Hutniczą, oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Stowarzyszeniem I love math realizuje ogólnopolski projekt grantowy pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (CMI), współfinansowany ze środków EFRR w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

21 kwietnia 2020 rozpoczął się nabór do drugiej edycji projektu. Potrwa on do 15 czerwca 2020.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i edukatorów, którzy poprowadzą koło naukowe z informatyki dla uczniów, w ramach, którego otrzymają między innymi grant oraz pakiet szkoleń na jednej z pięciu najlepszych uczelni technicznych w kraju.

W projekcie istnieje możliwość pozyskania dwóch rodzajów grantów: Grant ogólny (algorytmiczny) oraz Grant projektowy (aplikacyjny). Udział w grancie ogólnym pozwoli rozwijać uczniom zdolności z zakresu matematycznych podstaw algorytmiki, wybranych zagadnień algorytmiki, języka programowania, narzędzi programistycznych, tworzenia wraz z analizą, implementacją i testowaniem algorytmów. Grant projektowy pozwoli natomiast rozwijać zdolności programistyczne uczniów w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniczne w
elektronice, mechatronice automatyce i robotyce.

Aplikując o grany można uzyskać nawet 800 zł brutto/miesiąc na prowadzenie jednego koła. Aplikując o grant, nauczyciele zobowiązują się do prowadzenia kółka informatycznego/zajęć pozalekcyjnych przez okres 8 miesięcy. Oznacza to również gotowość do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (min. 48 lekcji po 45 minut), z możliwością ich łączenia w ciągu 8 miesięcy, uczestnictwa w warsztatach, wyjazdach szkoleniowych, a także uczestnictwa w spotkaniach on-line i stacjonarnych z ekspertami i innymi grantobiorcami.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: www.cmi.edu.pl