13 maja 2020

Zmiana terminu nadsyłania prac na XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną w kraju oraz brak możliwości przeprowadzenia Konkursu w zaplanowanym terminie – w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmianie ulega termin nadsyłania prac na XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Nowy termin nadsyłania prac to 18 września 2020 r.

Prace nadesłane przez uczestników w czasie określonym w regulaminie pierwotnym są zakwalifikowane do udziału w konkursie i stanowią prace nadesłane na tegoroczną edycję konkursu.

Zmianie ulega również termin uroczystego wręczenia nagród laureatom – termin zostanie określony w późniejszym czasie i jest uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju. Również z ww. przyczyn formuła wręczenia nagród może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie: https://biblioteka.skepe.pl