21 sierpnia 2020

Bezpłatne szkolenia z TIK dla nauczycieli z woj. świętokrzyskiego realizowane w ramach projektu grantowego „Z TIKiem na Ty”

Potest Sp. z o. o. realizuje projekt grantowy pn. „Z TIKiem na Ty” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem projektu jest jest przygotowanie kadry zarządzającej szkołami do wdrożenia TIK w szkole oraz nauczycieli do kreatywnego i efektywnego wykorzystania e-zasobów i urządzeń mobilnych na lekcjach.

Szczegółowe informacje: https://lekcjaenter.potest.pl/projekty/swietokrzyskie/