12 maja 2020

Praca wizytatorów w dniach od 11 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. w poszczególnych Oddziałach

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że w związku z koniecznością zachowania ostrożności wynikającej  z zagrożenia rozprzestrzenienia się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, a jednocześnie mając na względzie usprawnienie komunikacji związanej z licznymi pytaniami dyrektorów szkół i placówek oświatowych dotyczącymi stopniowego uruchamiania pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, praca wizytatorów w dniach od 11 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. w poszczególnych Oddziałach Kuratorium Oświaty została zorganizowana w następujący sposób:

L. p Oddział Kuratorium Oświaty Data Kontakt
1.  

 

 

Oddział w Busku -Zdroju

ul. Różana 2

 11.05.2020 r.

 15.05.2020 r.

 606 397 856
 12.05.2020 r.

14.05.2020 r.

 602 526 081
13.05.2020 r.

15.05.2020 r.

 603 486 870
2. Oddział  w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

 

 

11.05.2020 r.  – 15.05.2020 r.

 

41 386 18 15

3. Oddział  w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Iłżecka 37

 

 

11.05.2020 r. – 15.05.2020 r.

 

41 343 38 53

4. Oddział  w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 39

 

 

11.05.2020 r. – 14.05.2020 r.

 

15 832 04 54

5. Oddział  w Staszowie

ul. 11 Listopada 3

 

12.05.2020 r. – 15.05.2020 r.

 

 

15 864 19 00

6. Oddział w Starachowicach

ul. Rogowskiego 14

 

11.05.2020 r. – 14.05.2020 r.  

509 475 108

7. Oddział we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 10

11.05.2020 r.

14.05.2020 r.

 

519 407 844