15 maja 2020

Darmowe narzędzie edukacyjne – symulatory biznesu

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce Revas sp.z o.o   udostępnia darmowo produkt – branżowych symulacji biznesowych.

Akcja obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r. https://revas.pl/zajeciaonline/. Jest to narzędzie dla nauczycieli wspomagające naukę przedsiębiorczości, ekonomii i biznesu.

Branżowe Symulacje Biznesowe to aplikacje do zdalnego, wirtualnego zarządzania przedsiębiorstwem w wybranej branży. Produkt opiera się na grywalizacji i poznawaniu tajników funkcjonowania rynku. Gracze podejmują decyzje dot. organizacji oferty, polityki kadrowej, cenowej, marketingowej, itd. Narzędzie można wykorzystywać na zajęciach (również zdalnych) w szkołach ponadpodstawowych, uczelniach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – realizacja praktyk zawodowych jest możliwa przy użyciu symulacji.

Spółka posiada rekomendację   Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższegohttps://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-na-odleglosc. Razem z GoTech Polska i Ministerstwem Cyfryzacji wspiera akcję E-dukacja – https://www.facebook.com/photo?fbid=534882977228073&set=a.258046064911767.

Kontakt telefoniczny – Krzysztof Ciurka: +48 500 666 147, kontakt mailowy:  kciurka@revas.pl