11 maja 2020

Zaproszenie na e-konferencję „Innowacje – kompetencje kluczowe – rynek pracy”

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli, kadrę zarządzającą, nauczycieli konsultantów, nauczycieli akademickich, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych zaangażowanych w działanie lub zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń do udziału w drugiej ogólnopolskiej e-Konferencji z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” na temat INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY Głównym celem konferencji jest merytoryczne wsparcie osób zaangażowanych w doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń i innych osób zainteresowanych tematyką wystąpień. Prelegenci – doświadczeni nauczyciele i szkoleniowcy – przedstawią innowacyjne rozwiązania dydaktyczne służące rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej i informatycznej z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w oświacie.

Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej na platformie e-learningowej ORE.

Termin: 19 -22 maja 2020 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2020 r., godz. 12.00.

Szczegóły, zapisy oraz program konferencji dostępne są na stronie szkolenia.ore.edu.pl

https://www.ore.edu.pl/2020/05/e-konferencja-z-cyklu-szkoly-cwiczen-w-dzialaniu-na-tematinnowacje-kompetencje-kluczowe-rynek-pracy

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/5077