6 maja 2020

Informacja o sposobie składania korespondencji

W związku z wystąpieniem stanu epidemii i zawieszeniem bezpośredniej obsługi interesantów dostarczanie korespondencji do Kuratorium Oświaty w Kielcach możliwe jest za pośrednictwem:

  • operatora pocztowego,
  • platformy ePUAP,
  • skrzynki elektronicznej Urzędu: kurator@kuratorium.kielce.pl,
  • skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu głównym do budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, Kielce.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik