4 maja 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu kwietniu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole

(SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)

509 4 0,79%
6. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

(SZKOŁY PODSTAWOWE)

200 3 1,5%
13. Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

(SZKOŁY PODSTAWOWE)

157 5 3,18%