29 kwietnia 2020

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2020 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”.

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

W ramach konkursu zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2019/2020:

  1. dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano stypendia,
  2. dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Więcej informacji na temat regulaminowych procedur i warunków ubiegania się o stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w załącznikach.

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia należy przesłać na wskazany w Regulaminie adres organizatora do dnia 15 września 2020 r.

Załączniki

Regulamin 2020
Data: 2020-04-29, typ pliku: DOC, rozmiar: 47 KB
Karta zgłoszeniowa 2020
Data: 2020-04-29, typ pliku: DOC, rozmiar: 47 KB