29 lipca 2020

Szkolenie w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”

Projekt stanowi odpowiedź na zmiany dotyczące prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i organizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów-praktyków dedykowane są nauczycielom, a także dyrektorom każdej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i szkół branżowych I stopnia z województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zaproszenie skierowane jest nie tylko do doradców zawodowych, ale również nauczycieli przedmiotowych, pedagogów, psychologów oraz dyrektorów placówek.

Projekt zakłada udział w 20 godzinach szkolenia. Zajęcia będę trwały 5 dni po 4 godziny szkoleniowe dziennie w grupach porannych (9:00-13:30) lub wieczornych (17-21:30).

Kurs będzie organizowany na platformie do pracy zdalnej Microsoft Teams w formie wideokonferencji z wykwalifikowanymi trenerami. Uczestnicy będą widzieli i słyszeli trenera, ale bez konieczności udostępniania swojego widoku z kamery. Jedynym wymaganiem dla uczestnika projektu jest posiadanie komputera oraz dostępu do Internetu.

Program szkolenia pozostaje bez zmian do wersji, która odbywała się stacjonarnie i opracowany jest przez ekspertów z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat na wzorze z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Realizator Projektu zapewnia:

  • przeszkolenie przez doświadczoną kadrę trenerską zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • potwierdzenie nabytych kompetencji poświadczonych zaświadczeniem na wzorze z Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • komfortowe warunki szkoleniowe w domowym zaciszu dzięki użyciu platformy do pracy zdalnej;
  • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie udziału i prowadzenia zajęć w trybie online (zdalnym).

W celu zapisania się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie: https://projekty.syntea.pl/rozwijanie-kompetencjikadry-dydaktycznej/rejestracja-do-projektu/.

Obecnie prowadzony jest nabór na szkolenia online z możliwością powrotu do organizacji szkoleń w formie stacjonarnej (gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju wróci do normy).

Szczegółowe terminy szkoleń zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji poszczególnych grup.

Więcej informacji dot. Projektu: