17 kwietnia 2020

Edukacja muzealna online z Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy przygotowało specjalne materiały w ramach edukacji muzealnej online. Przy ich opracowywaniu kierowano się troską o najmłodszych odbiorców tzn. starano się uwzględnić zarówno trudności w dostępie do sprzętu (komputery czy drukarki), jak również ilość czasu spędzanego przed urządzeniami ekranowymi. Materiały są tak skonstruowane, aby można je było przeczytać nawet na smartfonie ale zadania i aktywności są już do realizacji offline.

Zadania adresowane są do dzieci w wieku 6-10 lat i dotyczą legend, różnych przedmiotów codziennego użytku, rysowania zawierające nie tylko zadania rozwijające kreatywność ale także o charakterze sensorycznym.

Wszystkie aktywności są bezpłatne, do pobrania na stronie: https://muzeumwarszawy.pl/edukacja-online/