16 kwietnia 2020

POLinfo.eu – wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli przez społeczność akademicką

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i zamknięciem szkół i placówek oświatowych, absolwenci i studenci Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni wspierani przez pracowników PW postanowili pomóc uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych.

Uczniowie klas 7 i 8 zaproszeni są do udziału w zajęciach on-line organizowanych przez studentów ponad 20 uczelni, głównie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trzy główne cele:

  1. Częściowe odciążenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnych.
  2. Zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.
  3. Efektywne wykorzystanie w trakcie epidemii czasu uczniów – przyszłych studentów.

W 2017 roku na bazie najlepszych światowych rozwiązań, po wielu latach przygotowań, w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu oferujący uczniom zajęcia z przedmiotów politechnicznych przez Internet. 11 marca 2020 roku, po ogłoszeniu tymczasowego zamknięcia szkół, organizatorzy projektu postanowili pomóc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych. W tym celu zmodyfikowano portal www.POLinfo.eu, aby był przystosowany do nauki w wariancie #ZostańWDomu.

11 marca 2020 roku na platformie znajdowało się ponad 6000 materiałów oraz linków do materiałów z chemii, fizyki, informatyki i matematyki.

Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia online w dniach 20-26 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje: www.polinfo.eu.