16 kwietnia 2020

MEN informuje: Rekordowe statystyki dotyczące materiałów do próbnych egzaminów

Ponad 7 mln pobrań arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzenia próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego, ponad 15 mln odsłon strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i prawie 2,6 mln pobranych materiałów do matury próbnej – to rekordowe statystyki dotyczące próbnych egzaminów. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie!

Miliony pobranych arkuszy dla ósmoklasistów

W tym roku, ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach Centralna Komisja Egzaminacyjna, wspólnie z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi i Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotowała arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego dla chętnych uczniów. To grupa 347 711 uczniów (egzamin ósmoklasisty) oraz 279 439 uczniów (egzamin maturalny).

W okresie od 30 marca 2020 do 8 kwietnia 2020 odnotowaliśmy ponad 1,1 mln użytkowników, którzy wygenerowali ponad 15 mln odsłon strony CKE, na której udostępnione były arkusze do próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Pierwszego dnia uczniowie pobrali arkusze egzaminacyjne ósmoklasisty z języka polskiego ponad 1 mln razy! Drugiego dnia – 1,5 mln z matematyki. W trzecim dniu było to blisko 2 mln arkuszy, w tym tych z języków obcych nowożytnych.

Materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty, zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, były udostępnione na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych i stronie MEN. Przez 3 dni, od 30 marca br. do 1 kwietnia br. każdy chętny mógł spróbować swoich sił rozwiązując przykładowe zadania.

Prawie 2,6 mln pobranych arkuszy maturalnych

Od 2 do 8 kwietnia br. ze stron CKE, OKE i MEN pobrano prawie 2,6 mln materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Największym zainteresowaniem cieszyły się arkusze z 3 kwietnia – pobrano je 879 tys. razy (poziom podstawowy – matematyka i poziom rozszerzony: matematyka, filozofia, język łaciński, historia sztuki oraz historia muzyki). 6 kwietnia arkusze pobrano 739 tys. razy (poziom podstawowy – języki obce nowożytne). Kolejnym dniem, w którym odnotowano znaczącą liczbę pobranych arkuszy był 2 kwietnia – 704 tys., czyli pierwszy dzień próbnego egzaminu maturalnego, kiedy to udostępniono arkusze do języka polskiego (poziom podstawowy) oraz języka polskiego i fizyki (poziom rozszerzony).

Materiały obejmowały arkusze w wersji standardowej i dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych zamieszczone zostały na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), stronach internetowych MEN i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Więcej informacji – egzamin ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminach ósmoklasisty i maturalnym dostępne są również na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Dodatkowe materiały – egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała również bezpłatne materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące egzaminu maturalnego:

 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe;
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;
 • filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
 • zbiory zadań z matematyki;
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej