16 kwietnia 2020

„Misja Polarna!” – konkurs dla dzieci

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk organizuje konkurs dla dzieci w wieku 10-15 lat o tematyce polarnej pt. „Misja Polarna!”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie posteru naukowego na wybrany temat związany z badaniami polarnymi. Nagrodą jest letni obóz naukowy – 3-dniowy wyjazd do obserwatoriów geofizycznych w Belsku i Świdrze. Uczestnicy zwiedzą wystawę polarną, wezmą udział w zajęciach w terenie, warsztatach, będą wykonywać eksperymenty laboratoryjne. Przewidziano również nagrody (łącznie 5) dla dalszych miejsc – pomoce naukowe, książki.

Terminy:
– do 15.05.2020 r. – przesłanie przez uczestników posteru wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza na portalu edu-arctic.pl
– do 10.06.2020 r. – ogłoszenie zwycięzców oraz laureatów wyróżnień
– czerwiec-wrzesień 2020 r. – letni obóz naukowy – wyjazd do obserwatoriów geofizycznych.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://edu-arctic.pl/konkurs-misja-polarna?view=competition&competition_id=14