10 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych

Panie, Panowie
Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek, w których prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne

Szanowni Państwo

Pragnę podziękować za Państwa dotychczasowe działania na rzecz organizowania kształcenia zdalnego z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wyrażam przekonanie, że praca ta będzie kontynuowana w celu szczególnego wsparcia dzieci, uczniów i ich rodziców, którzy oczekują w tym trudnym czasie konkretnej pomocy, merytorycznej wiedzy i umiejętności w zakresie kontynuowania terapii w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i ograniczenia bezpośredniego kontaktu.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Dyrektorów z prośbą o objęcie szczególnym nadzorem pedagogicznym organizowanych w systemie zdalnym zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych. Proszę o zobowiązanie zespołu specjalistów i nauczycieli do opracowania materiałów pomocniczych dla rodziców, które wspomogą   pracę zdalną w tym zakresie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik