3 kwietnia 2020

Odbiór zaświadczeń laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2019/2020

Ze względu na okoliczności związane z  sytuacją epidemiologiczną w kraju zaświadczenia laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2019/2020  zostały wysłane  przesyłką pocztową do szkół.

Zobowiązuje się Dyrektorów szkół do przekazania uczniom bądź ich rodzicom przesłanych zaświadczeń. Odbierający zaświadczenie powinien potwierdzić odbiór zaświadczenia podpisem na Karcie odbioru zaświadczeńZałącznik nr 1.

Po przekazaniu wszystkim uczniom bądź ich rodzicom/opiekunom prawnym dokumentów, Kartę odbioru zaświadczeń (Załącznik nr 1)  należy niezwłocznie przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, 25-516 Kielce

Załączniki

Karta odbioru zaświadczeń. Załącznik nr 1
Data: 2020-04-03, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB