3 kwietnia 2020

Konkurs literacki „Popisz się talentem”

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Uczestnicy konkursu mają okazję do wykazania się talentem językowym i kreatywnością, a także zyskują szansę na debiut literacki w prawdziwej książce. Teksty trzydziestu laureatów zostaną opublikowane w formie samodzielnego, profesjonalnie zredagowanego i zilustrowanego wydawnictwa.

Konkurs jest inicjatywą niekomercyjną, a udział w nim jest dla wszystkich uczniów darmowy. Przychód ze sprzedaży książki pokonkursowej z utworami laureatów przeznaczony będzie na cele charytatywne. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom równe szanse, nadesłane teksty oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-4 oraz 5-8).

Szczegółowe informacje: https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem