3 kwietnia 2020

Bezpłatne szkolenie on-line „PI M21 Zdalne nauczanie”

Stowarzyszenie HUMANEO, uwzględniając zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie proponowanych narzędzi wspomagających zdalną edukację, zaprasza do udziału w szkoleniu certyfikacyjnym na podstawie bezpłatnej aplikacji Google Classroom dedykowanej nauczycielom jako pomoc w kształceniu na odległość.

Zalety aplikacji Google Classroom, to m.in.:

 • brak dodatkowych opłat za korzystanie z aplikacji,
 • niezawodność proponowanych rozwiązań, bez względu na parametry łącza internetowego,
 • powszechność i łatwość dostępu do aplikacji,
 • łatwość konfiguracji i dostosowania aplikacji do własnych potrzeb,
 • możliwość sprawnej organizacji pracy nauczyciela i kontakt z uczniami w czasie rzeczywistym,
 • bezpieczeństwo danych osobowych i praw autorskich,
 • fakt, iż narzędzie zostało opracowane przez nauczycieli dla nauczycieli, a więc opiera się na doświadczeniu i preferencjach środowiska, do którego jest kierowane.

W ramach modułu PI M21 Zdalne nauczanie przygotowany został dla nauczycieli:

 • wystandaryzowany sylabus szkoleniowy,
 • program szkolenia z opisem zakładanych efektów,
 • multimedialne materiały dydaktyczne do wykorzystania on-line,
 • zestawy zadań, sprawdzające stopień osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się,
 • system egzaminacyjny, w ramach którego każdy nauczyciel będzie mógł zweryfikować swoje kompetencje w zakresie zdalnej edukacji,
 • certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.

Powyższe rozwiązanie, obejmujące profesjonalne szkolenie informatyczne on-line, zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu oferowane jest wszystkim nauczycielom całkowicie bezpłatnie.

Szczegółowe informacje na temat proponowanych rozwiązań zamieszczone są na stronie internetowej: http://e-nauczanie.eccc.com.pl/. Można również kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Humaneo: Tomasz Nowak – tel. +48 667-440-500, Natalia Grońska – tel. +48 609-357-482.