30 marca 2020

Pomoc dydaktyczna w nauce zdalnej „Wiersze dla dzieci”

Pan Jacek Paciorek informuje o udostępnieniu swojej autorskiej strony: www.wierszedladzieci.pl jako pomocy dydaktycznej wraz z wszystkimi prawami autorskim bezterminowo i nieodpłatnie do wykorzystania w ramach pracy zdalnej dla wszystkich nauczycieli w Polsce.

Autor posiada nieograniczone prawa autorskie do całości materiału jak i wszystkich multimediów.

Strona ta była laureatem polskiej edycji konkursu „Pozytywne treści online dla dzieci” w 2011 r. i reprezentowała Polskę w ramach konkursu w UE.