26 marca 2020

Raport  „Rodzice o szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” przekazuje do wykorzystania, przygotowany w ramach programu „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego kraju”, raport  „Rodzice o szkole”.

Prezentowane w nim badania wyraźnie wykazały, że większość rodziców pozytywnie ocenia wprowadzaną od roku 2015 reformę systemu oświaty, oczekując jednocześnie na zapewnienie im realnego wpływu na treści programów wychowawczych realizowanych w szkołach ich dzieci.

Załączniki

Raport Rodzice o Szkole
Data: 2020-03-26, typ pliku: PDF, rozmiar: 533 KB