26 marca 2020

Bezpłatny konkurs plastyczny online dla młodzieży „Świat oczami młodych”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz Poczta Polska zaprasza uczniów w wieku 7-19 lat do udziału w konkursie plastycznym online na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”.

Czwarta edycja konkursu, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską, poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach. Temat ten jest szczególnie ważny w kontekście podstawy programowej, a także obecnej sytuacji, z którą zmaga się cały świat.

Placówki biorące udział w konkursie mogą przeprowadzić zajęcia edukacyjne oraz etap wewnętrzny za pośrednictwem Internetu.

Celem konkursu jest promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: www.oczamimlodych.pl