26 marca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie korzystania z narzędzi oferowanych przez firmy komercyjne w zakresie elektronicznych dzienników

Szanowni Państwo,
Uczniowie, Rodzice oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego

Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, odbyła się wideokonferencja z udziałem Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, Justyny Orłowskiej, pełnomocnika premiera do spraw GovTech oraz przedstawicieli firm oferujących dzienniki elektroniczne.

Podczas spotkania omówiona została bieżąca sytuacja związana z dostępem dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów do e-dzienników. Rozmawiano również o aktualnych problemach wynikających z obciążenia infrastruktury IT obsługującej e-dzienniki z uwagi na dużą aktywność ich użytkowników. Przedstawiciele firm podkreślili, że są to problemy przejściowe. Wszyscy operatorzy e-dzienników pracują obecnie nad usprawnieniami i przywróceniem pełnej funkcjonalności swoich systemów.

W związku z dużym zainteresowaniem prowadzenia komunikacji z wykorzystaniem dzienników elektronicznych przez nauczycieli, dyrektorów, rodziców i uczniów MEN otrzymywało sygnały związane z czasowym problemem dotyczącym wydajności serwerów. W związku z tym minister edukacji zaprosił wszystkich przedstawicieli rynku
e-dzienników do omówienia bieżącej sytuacji.  W spotkaniu, oprócz ministrów edukacji, cyfryzacji oraz przedstawiciela GOVTech wzięli udział wszyscy najwięksi operatorzy oferujący usługę elektronicznych dzienników, tj. Librus, Vulcan, Helion, Wizja.net, a także Eszkola24.

W najbliższych dniach wspólnie z przedstawicielami firm Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie monitorowało sytuację związaną z korzystaniem z systemów dzienników elektronicznych.

Od dnia 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Link do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000493/O/D20200493.pdf