25 marca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie udostępnienia uczniom laptopów i tabletów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego

W związku z prowadzonym kształceniem  na odległość związanym z ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych z powodu rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej koronawirusem, zwracam się do Państwa o udostępnienie uczniom laptopów i tabletów w celu umożliwienia im udziału w zdalnym nauczaniu. W tym trudnym dla wszystkich czasie zastosowane rozwiązanie pozwoli zachować zasady równego dostępu i równego traktowania uczniów.

Podejście Państwa z wielką wyrozumiałością  do problemu, sprawi, że będzie możliwe zrealizowanie dla wszystkich uczniów celów nauczania. Zapewniona  komunikacja między uczniami i nauczycielami wpłynie pozytywnie na ich aktywność.

Świętokrzyski  Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik