24 marca 2020

Komunikat w sprawie funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Szanowni Państwo, w związku z kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej pytaniami dotyczącymi funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) oraz przyjmowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) nowych wychowanków i wychowanków po urlopowaniu lub ucieczkach w związku z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem, uprzejmie informuję, że podejmowane decyzje są adekwatne do zagrożenia. Zachęcam Państwa Dyrektorów do zapoznania się ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ww. sprawach.

Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki