20 marca 2020

Materiały dydaktyczne on-line Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie mając na uwadze nadzwyczajną sytuację w kraju i na świecie proponuje korzystanie z bogatych materiałów dydaktycznych dostępnych on-line a przygotowanych przez Instytut.

W tym roku wypada 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II. W związku z tym codziennie będą umieszczane materiały związane z osobą Ojca Świętego, które mogą się stać bogatym uzupełnieniem wiedzy dla uczniów, a także dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Materiały w postaci filmów, nagrań, wywiadów, katechez, spacerów wirtualnych, wystaw oraz materiałów dla najmłodszych umieszczane będą na stronie: http://www.idmjp2.pl.