3 kwietnia 2020

Konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”.

Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Chodzi nie tylko o obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., lecz także prowadzenie działań związanych z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

W związku z obecną sytuacją nie jest konieczne ‒ na etapie składania wniosku ‒ dostarczenie pozwolenia właściciela obiektu na przeprowadzenie prac. Dokument ten musi być przekazany do Instytutu przed rozpoczęciem projektu.

W związku z ogłoszonym na obszarze RP i sąsiednich państw stanem epidemii termin składania wniosków do Programu Wolontariat ulega wydłużeniu do 30 kwietnia 2020 do godz. 15.59.

Szczegółowe informacje: https://polonika.pl/programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu