18 marca 2020

Wydłużony termin składania wniosków w ramach programów Erasmus+

Ze względu na wyjątkową sytuację, która dotyka nas wszystkich, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na swoich stronach informacji KE dot. zmiany terminów składania wniosków w ramach programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje: https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/