18 marca 2020

Infolinia Kuratorium Oświaty w Kielcach

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty polegającym na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Kuratorium Oświaty w Kielcach uruchamia infolinię.

Dzwonić można pod numer: 512 172 140 w godzinach od 7.30 do 18.00.