18 marca 2020

Nowy harmonogram naboru do przedszkoli na terenie miasta Kielce

  • 12.03.2020 r. – 18.03.2020 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki. (potwierdzenie to może odbyć się telefonicznie lub e-mailowo)
  • 19.03.2020 r. – 27.03.2020 r. do godz. 15:00 – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola lub szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu, wypełniając umieszczony na stronie http://kielce.formico.pl wniosek (logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.03.2020 r. do 27.03.2020 r.).

Następnie wniosek po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia. Składanie wniosków w wersji papierowej (co jest wymogiem ustawowym) odbywać się będzie po wznowieniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęć w przedszkolach. Dokładny termin będzie podany w odrębnym komunikacie.