17 marca 2020

Wprowadzone 16 marca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO:

  • Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących błędnej daty rozpoczęcia działalności, jeśli w szkole/placówce oświatowej są wprowadzone dane za wcześniejsze okresy niż data rozpoczęcia działalności. Po wyświetleniu się ostrzeżenia formularz modyfikacji danych można nadal wysłać.

Uczeń:

  • Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania w MOS.

Dane zbiorcze:

  • Zmiana wyglądu formularza rejestracji informacji o korzystaniu z dziennika elektronicznego.