3 kwietnia 2020

Dyrektorzy szkół kształcacych w zawodach szkolnictwa branżowego w województwie świętokrzyskim

W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2020/2021” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I w roku szkolnym 20120/2021 zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 15.02.2019 r. w sprawie celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – Dz.U. 2019 poz.316 ze zm.).

Informację należy przekazać w wersji edytowalnej (word) według wzoru do dnia 10 kwietnia 2020 r. na adres: malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl

 

WZÓR

nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W…

adres:
tel:
e-mail:
www:

Technikum nr

LP  SYMBOL ZAWODU  NAZWA ZAWODU
1 311204 technik budownictwa
2 351203 technik informatyk
3 422402 technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I stopnia nr

 LP  SYMBOL ZAWODU  NAZWA ZAWODU
1 514101 fryzjer
2 513101 kelner
3 741103 elektryk

Branżowa Szkoła II stopnia

 LP  SYMBOL ZAWODU  NAZWA ZAWODU
1 311204 technik budownictwa
2 311944 technik ceramik
3 311303 technik elektryk