12 marca 2020

VIII Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza szkoły z terenu miasta Kielce na VIII Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się w dniach 5–6 maja br. w Kieleckim Centrum Kultury.

Dnia 6 maja 2020 r. zostaną zaprezentowane występy artystyczne i spektakle skierowane do widowni dzieci szkolnych.

Przegląd ten jest imprezą otwartą i bezpłatną dla wszystkich zainteresowanych. Jego celem jest zaprezentowanie działalności kieleckich placówek wsparcia dziennego, które są ważnym elementem lokalnego systemu wspierania rodziny. Poprzez różnorodne zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą, ww. placówki służą pomocą edukacyjną, organizują czas wolny oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia swoich wychowanków.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w sprawie rezerwacji miejsc na widowni KCK do dnia 24 kwietnia 2020.