11 marca 2020

Konkurs “To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta ojczyzna! To są moi bracia i siostry”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach zaprasza do udziału w konkursie pn. “To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta ojczyzna! To są moi bracia i siostry” – podróże apostolskie Jana Pawła II do Polski — ich wymiar społeczny i moralny.

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Starachowic, oraz uczniów ze szkół noszących imię Jana Pawła II z terenu województwa świętokrzyskiego.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://sp2starachowice.szkolna.net/n,regulamin-xvi-edycji-konkursu-papieskiego-w-roku-szkolnym-2019-2020