10 marca 2020

Informacja w sprawie zawieszenia planowanych wydarzeń

Panie /Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele
Szkół/Placówek
w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo

Informuję, że zaplanowane na najbliższe tygodnie wydarzenia, których organizatorem jest Kuratorium Oświaty
w Kielcach zostają zawieszone do odwołania. Dotyczy to następujących inicjatyw:

  1. I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka – etapy gminne organizowane od 11 marca 2020 r.
  2. Festiwal Tańca w Busku-Zdroju – 13 marca   2020 r.
  3. Wojewódzka Konferencja “Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 18 marca 2020 r.
  4. Konferencja „Współczesna edukacja. Inkluzja – teoria a rzeczywistość” – 19 marca 2020 r.
  5. III Wojewódzki Szkolny Turniej Szachowy – 19 marca 2020 r.
  6. Konferencja „Substancje psychoaktywne i e-papierosy – współczesne zagrożenia dla dzieci
    i młodzieży” – 20 marca 2020 r.

Ponadto proszę Państwa Dyrektorów o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagę i przemyślane decyzje
w kwestii organizacji wyjść i wyjazdów grupowych oraz udziału uczniów w uroczystościach i imprezach szkolnych.

                                                                                                  Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik