9 marca 2020

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020”

Urząd Patentowy RP podjął decyzję o zorganizowaniu, wspólnie z Polską Akademią Dzieci, Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Domem Polonia im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego oraz Narodowym Muzeum Techniki, siódmej edycji Konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020”.

Celem Konkursu jest zachęcenie młodych wynalazców i twórców do tworzenia projektów wynalazków lub innych rozwiązań technicznych, jak również gier planszowych lub komputerowych nawiązujących do tematyki wynalazczości.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie RP oraz polonijnych placówek edukacyjnych za granicą.

Termin przesyłania zgłoszeń do 10 maja 2020 r. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 6 czerwca 2020 r. w Warszawie.

Organizacjami wspierającymi Konkurs jest Polskie Towarzystwo Badania Gier i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Partnerem merytorycznym jest Fundacja KOLOROWO oraz Centrum Nauki Kopernik.

Szczegółowe informacje: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/ambasador-szkolnej-wynalazczo%C5%9Bci