9 marca 2020

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty w dniu 05.03.2020 r.

W dniu 5 marca 2020 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty.

W spotkaniu udział wzięli Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego, przedstawiciele organów prowadzących szkoły oraz przedstawiciele Staropolskiej Szkoły Wyższej.

Spotkanie poświęcone było tematyce kształcenia w branżowych szkołach II stopnia w tym organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Zebranych powitała Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju Pani Lucyna Wojnowska, która przybliżyła uczestnikom funkcjonowanie kierowanej przez nią placówki.

Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, podziękował dyrektorom za dobrze układającą się współpracę oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz szkolnictwa branżowego. Odniósł się również do tematu związanego z uruchamianiem kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia, która będzie funkcjonować od 1 września 2020 r.

Następnie Pani Ewa Pietraszek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach szczegółowo omówiła organizowanie kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia. Temat związany z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych przedstawił Pan Waldemar Wójcik – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju.

Druga część spotkania poświęcona była organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. W tej części głos zabrali Pan Andrzej Bilewski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju oraz Pan Tomasz Wojtachnio – Kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie oraz Małgorzata Zielińska-Perczak – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Załączniki

Branżowa szkoła II stopnia
Data: 2020-03-09, rozmiar: 2 MB
Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju
Data: 2020-03-10, rozmiar: 548 KB
Zasady organizacji_KKZ
Data: 2020-03-09, rozmiar: 2 MB