5 marca 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych  z terenu województwa świętokrzyskiego

z powodu pojawiających się błędów w ankietach wyjaśniam, iż przed przesłaniem formularza należy zwrócić uwagę na następujące:

  • po udzieleniu odpowiedzi TAK w pytaniu 2 udzielamy odpowiedzi na pytanie 3 (ewentualnie 4) i przechodzimy do pytania 11,
  • po udzieleniu odpowiedzi TAK w pytaniu 11 udzielamy odpowiedzi na pytanie 12 (ewentualnie 13) i przechodzimy do pytania 20,
  • po udzieleniu odpowiedzi TAK w pytaniu 20 udzielamy odpowiedzi na pytanie 21 (ewentualnie 22) i przechodzimy do pytania 29.

W pozostałych przypadkach należy się kierować komentarzami zamieszczonymi pod poszczególnymi pytaniami. Ponadto w pytaniach od 31 do 51 wpisujemy wartości liczbowe, w tym zero.

Prosimy Państwa Dyrektorów z terenu województwa świętokrzyskiego o niezwłoczne i terminowe wypełnienie ankiet.