30 listopada 2007

III sesja Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty – podsumowanie

W dniu 23 listopada 2007 r. w budynku Urzędu Wojewódzkiego odbyła się III sesja Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży działającej przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Głównym tematem debaty było omówienie działań aktywizujących pracę samorządów uczniowskich. Podczas dyskusji wskazywano na rangę samorządu, jego uprawnienia, obowiązki i zadania. Rada opracowała ankietę na temat działalności samorządu, która zostanie skierowana do szkół. Podjęto także decyzję o organizacji spotkań z przedstawicielami samorządów w celu wypracowania ich skutecznych metod działań. Rada wyłoniła komisję do wyboru logo Rady w ramach ogłoszonego konkursu. Na zakończenie członkowie Rady przyjęli uchwałę w sprawie poparcia budowy lotniska w Obicach. Stanowisko Rady i podpisy osób uczestniczących w debacie zostały przekazane do Polskiego Radia Kielce. Dla nauczycieli – opiekunów dzieci i młodzieży została zorganizowana konferencja na temat samorządu uczniowskiego. W przerwie obrad dzieci i młodzież otrzymała poczęstunek, który zorganizował Wojewoda Świętokrzyski.