5 marca 2020

Monitorowanie w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego

z uwagi na błędy pojawiające się w wypełnionych ankietach informuję, że zostały one przywrócone do edycji. Przed ponownym zakończeniem i przesłaniem formularza ankiety Dyrektorzy proszeni są o kontakt telefoniczny z wizytatorem (nr telefonu: 15 864 19 00).