5 marca 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych  z terenu województwa świętokrzyskiego

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Monitorowanie jest prowadzone w przedszkolach, szkołach podstawowych, przysposabiających do pracy, ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach  I stopnia), szkołach policealnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych – w okresie do 31 marca 2020 r. Monitorowanie obejmuje 30% ww. szkół.

Arkusz monitorowania jest już dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz.    Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

Prosimy Państwa Dyrektorów z terenu województwa świętokrzyskiego o niezwłoczne i terminowe wypełnienie ww. arkusza.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Wykaz szkół do monitorowania:

 

Załączniki

Załącznik nr 1- przedszkola
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 2 - publiczne szkoły podstawowe
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 26 KB
Załącznik nr 3- niepubliczne szkoły podstawowe
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 11 KB
Załącznik nr 4 - branżowe szkoły I stopnia
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 11 KB
Załącznik nr 5 - liceum ogólnokształcące
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 15 KB
Załącznik nr 6 - technikum
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 7 - szkoły policealne
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 10 KB
Załącznik nr 8 - szkoły przysposabiające do pracy
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 10 KB
Załącznik nr 9 - specjalne ośrodki wychowawcze
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 9 KB
Załącznik nr 10 - specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 10 KB
Załącznik nr 12 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 10 KB
Załącznik nr 13 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Data: 2020-03-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 9 KB