5 marca 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu lutym 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole

(SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)

509 87 17,09%
2. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole

(LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – publiczne)

96 10 10,42%
3. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole

(TECHNIKUM – publiczne)

59 9 15,25%
4. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole

(BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – publiczne)

63 3 4,76%
5. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

(PRZEDSZKOLA)

100 1 1%
6. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

(SZKOŁY PODSTAWOWE)

200 9 4,5%
7. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

(LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE)

63 3 4,76%