4 marca 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2020 r.

W lutym 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

4 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami przedszkola; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami szkoły lub placówki; Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

1 ewaluację problemową doraźną w zakresie wymagań:  Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Uczniowie są aktywni; Kształtowane są postawy
i respektowane normy społeczne.

Ewaluacje odbyły się w przedszkolu miejskim,  punkcie przedszkolnym, szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, prywatnym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports