4 marca 2020

Konkurs plastyczny „Cztery pory roku”

Uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VIII) mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym poświęconym porom roku.

Celem inicjatywy jest m.in. pobudzanie aktywności twórczej i rozwijanie wyobraźni dzieci, rozbudzanie zainteresowań sztuką oraz bogactwem technik plastycznych.

W każdym z 4 etapów przedsięwzięcia uczestnicy mają za zadanie samodzielne wykonanie jednej pracy w podanej technice plastycznej.

Konkurs trwać będzie do kwietnia 2021 r. i zakończy się uroczystą wystawą dzieł nadesłanych przez dzieci.

Więcej informacji, w tym regulamin można znaleźć na stronie https://konkursydladzieci.eu/zobacz/pory-roku/.