4 marca 2020

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

20 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz trzeci zorganizuje Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).

Ideą wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet.

Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, a także rodzice. W wydarzeniu mogą uczestniczyć także wszystkie osoby zafascynowane nowymi technologiami.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem nowych technologii w edukacji.

W ramach wydarzenia MEN rekomenduje organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazów, zajęć warsztatowych, prezentacji multimedialnych, gier i zabaw, projekcji filmów, spotkań oraz pokazowych lekcji dla dzieci i dorosłych.

Ogólnopolska inauguracja III edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu. Na uczestników wydarzenia czekają specjalne pokazy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W związku z obchodami Dnia Nowych Technologii w Edukacji MEN ogłasza konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród podmiotów zarejestrowanych jako Organizator. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/dzien-nowych-technologii-w-edukacji–zapraszamy-do-udzialu