4 marca 2020

Blisko 900 tys. uczniów w akcji MEN o Żołnierzach Wyklętych

Konkursy wiedzy i prac plastycznych, inscenizacje historyczne, spotkania uczniów ze świadkami historii oraz okolicznościowe gazetki szkolne – to tylko niektóre z działań zaplanowanych przez szkoły i placówki oświatowe w pierwszym tygodniu marca w ramach akcji „Szkoła Pamięta”. Na nasz apel odpowiedziało prawie 6 tys. szkół i placówek oświatowych z całej Polski, które włączą się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W ostatnich dniach Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało do udziału w akcji „Szkoła Pamięta” i uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych. Chcieliśmy, aby uczniowie wspólnie z nauczycielami zorganizowali w pierwszym tygodniu marca wydarzenia edukacyjne poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego.

Do 27 lutego br. szkoły i placówki oświatowe mogły zgłaszać swoje aktywności za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowe. Na nasz apel odpowiedziało prawie 6 tys. szkół i placówek oświatowych z całej Polski. W wydarzeniach związanych z pamięcią o Żołnierzach Wyklętych weźmie udział blisko 900 tys. uczniów i prawie 70 tys. nauczycieli.

– Inicjatywy organizowane z okazji Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” pełnią ważną rolę edukacyjną. Przypominają o postaciach i wydarzeniach, które komunistyczna cenzura skazała na zapomnienie – podkreślił Minister Dariusz Piontkowski, dziękując szkołom za włączenie się w obchody tego święta. – Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wpisują się w akcję „Szkoła pamięta”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Inicjatywa zaangażowania społeczności szkolnej w tegoroczne obchody wyszła również z Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN – dodał szef MEN.

Cieszymy się, że nauczyciele i uczniowie tak licznie odpowiedzieli na udział w akcji MEN. Zachęcamy szkoły do zamieszczania informacji o realizowanych inicjatywach na swoich stronach internetowych oraz postów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaPamięta. Serdecznie dziękujemy za zgłoszenia!

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacji młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Oddziały zbrojne o antykomunistycznym charakterze walczyły z Urzędem Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską. Podziemie niepodległościowe działało także na Kresach Wschodnich – ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej.

Polecamy materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Radia:

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej