30 listopada 2007

Projekt „Tyflografika – rysunki dla niewidomych”

Uprzejmie informujemy szkoły ogólnodostępne kształcące dzieci niewidome, że istnieje możliwość zamawiania w Polskim Związku Niewidomych niedrogich rysunków edukacyjnych, pomocnych w kształceniu dzieci niewidzących. Dzieci te, siłą rzeczy mają znacznie ograniczony dostęp do czytelnych dotykowo pomocy poglądowych, przygotowanych pod ich specyficzne potrzeby, dlatego też mamy nadzieję, że oferta Polskiego Związku Niewidomych ucieszy zarówno je, jak i ich nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące edukacyjnych rysunków wypukłych, przystosowanych do poznawania dotykowego, znajdują się na stronie: www.rysunki.pzn.org.pl