3 marca 2020

Wojewódzka Inauguracja I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka

 

W dniu 27 lutego 2020 r. w Hali Legionów w Kielcach odbyła się wojewódzka inauguracja I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. Olimpiada jest pilotażowym programem zainicjowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Kazimierza Mądzika i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole, poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Rozgrywki składają się z trzech etapów: gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Do 15 marca 2020 r. trwają rozgrywki etapu gminnego we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego, w których bierze udział prawie 300 placówek przedszkolnych i ponad 4000 dzieci.

            Inauguracja wojewódzka I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka stanowiła zarówno etap gminny i powiatowy dla przedszkoli z terenu miasta Kielce. Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Patronat medialny udzielili Radio eM, Radio Kielce oraz TVP Kielce. Sponsorami i instytucjami wspierającymi imprezę były: Wydawnictwo Nowa Era, Hurtownia Sportowa Re Active, Staropolska Szkoła Wyższa, Piekarnia Białogon, Wodociągi Kielce, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach. Za przebieg wydarzenia pod kątem sportowym odpowiadali sędziowie ze szkół z województwa świętokrzyskiego zaproszeni do udziału w olimpiadzie przez Pana Dariusza Kosa, Wiceprezesa Świętokrzyskiego Związku Sportowego. Sędzią głównym był Pan Piotr Rajecki. Prowadzenia imprezy podjęli się Pani Anna Kucharczyk oraz Pan Jaromir Kruk.  Wsparcia wolontariackiego udzieliły: VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, Zespół Szkół nr 3 w Kielcach, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach oraz Staropolska Szkoła Wyższa. Całe przedsięwzięcie koordynowały dyrektorki trzech kieleckich przedszkoli: Jolanta Perlak-Patyńska (Przedszkole Samorządowe nr 25), Halina Bętkowska (Przedszkole Samorządowe nr 34), Faustyna Tarasek (Niepubliczne Przedszkole Muzyczne ‘Lamido’).

Uroczystość została otwarta przez Świętokrzyską Wicekurator Oświaty, Panią Katarzynę Nowacką. Pani Wicekurator nawiązała do idei sportowej organizowania podobnych przedsięwzięć w placówkach oświatowych. Głos zabrali Pan Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski oraz Pan Marcin Różycki, Wiceprezydent Miasta Kielce. Po oficjalnym rozpoczęciu odbył się krótki program artystyczny i sportowa rozgrzewka przygotowane przez Przedszkola nr 25, 34 oraz ‘Lamido’. Podczas inauguracji I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka zainicjowano działania w ramach konkursu „Szkoła świecąca przykładem”, który ma zachęcać młodzież i dzieci do noszenia odblasków. W czasie zawodów przedszkolaki otrzymały odblaski przekazane przez Panią Dorotę Koczańską-Kalitę, naczelnik kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

W rozgrywkach w etapie kieleckim I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka spotkały się 32 placówki przedszkolne i 475 dzieci, które rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: dziewczynki i chłopcy, 5- i 6-latki. W czasie pięciu konkurencji przedszkolaki wzięły udział w biegu sztafetowym i drużynowym, toczeniu piłek, rzucie woreczkiem do celu, skoku obunóż, biegu na torze przeszkód. Na torze trwała zacięta rywalizacja, dopingowana przez kibiców z poszczególnych przedszkoli, rodziców oraz zaproszonych gości. W czasie przerwy odbył się konkurs związany z zasadami bezpieczeństwa. Przedszkolaki, które wykazały się w tym zakresie wiedzą oraz refleksem zdobyły nagrody.

Po 4 godzinach rozgrywek, po wyrównanej sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

– I miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 28

– II miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 40

– III miejsce ex aequo: Przedszkole Samorządowe nr 34

– III miejsce ex aequo: Przedszkole Samorządowe nr 31

Te drużyny awansują do etapu wojewódzkiego I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. Istnieje możliwość rozszerzenia grupy finałowej.

Wyróżniono także dodatkowo 6 przedszkoli: Przedszkole Samorządowe nr 25, Przedszkole Samorządowe nr 5, Przedszkole Sióstr Salezjanek, Przedszkole Samorządowe
nr 24, Przedszkole Samorządowe nr 4, Przedszkole Samorządowe nr 16.

Inauguracja I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka rozpoczyna pilotażowy program sportowy skierowany do najmłodszych w województwie świętokrzyskim, mającym na celu rozbudzenie sportowej pasji w jak najmłodszym wieku oraz wsparcie działań sportowych w przedszkolach.