3 marca 2020

Konkurs filmowy „Kultura na drodze”

Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach wraz z PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału  w konkursie filmowym pt.: „Kultura na drodze”.

Głównymi celami konkursu jest:

  • promocja i przybliżenie specyfiki „kultury na drodze” oraz przepisów ruchu drogowego,
  • zwrócenie uwagi na edukacyjne aspekty kulturalnego zachowania się podczas poruszania się po drogach,
  • zwrócenie uwagi na ekologię podczas korzystania z dróg przez wszystkich ich użytkowników,
  • wskazanie roweru jako ekologicznego środka transportu,
  • pozytywne spędzenie czasu przez młodzież,
  • stworzenie oryginalnych projektów/ filmów dotyczących zagadnienia konkursu,
  • rozbudzanie kreatywności wśród młodzieży,
  • doskonalenie  praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Załączniki